ENG

Voorbeeldfuncties

Voor leidinggevenden, docenten en begeleiders 

Om de zorg voor morgen te creëren, moeten we blijven leren, onszelf vernieuwen en ons aanpassen aan een veranderende wereld. Dat vraagt om een flexibele houding: openstaan voor nieuwe ideeën, durven uitproberen, vragen blijven stellen en elkaar uitdagen en feedback geven. Dit kan natuurlijk alleen als de omgeving die wij met elkaar creëren hiertoe uitnodigt. En het een plek is waar je je gewaardeerd voelt en vrij om je uit te spreken. Geestelijke gezondheid en werkgeluk zijn bovendien belangrijk om je te kunnen ontwikkelen en je werk goed te doen. Een omgeving waarin iedereen tot z’n recht komt, draagt hieraan bij. Die omgeving maken wij met elkaar

Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen het UMC Utrecht ervaart als een prettige en veilige plek waar iedereen open en respectvol met elkaar omgaat. Daar willen we wat aan doen. Met Dit zijn wij bouwen we met elkaar aan een open, sociaal veilige, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving voor iedereen. Als leidinggevende, docent of begeleider binnen het UMC Utrecht heb jij een verantwoordelijkheid en een voorbeeldrol als het gaat om het dagelijks vóórleven en stimuleren van gedrag dat past bij een sociaal veilige, open, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving. 

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende, docent of begeleider met een voorbeeldfunctie?
Dit zijn wij, dat zijn wij samen. Iedereen binnen het UMC Utrecht heeft een aandeel in een prettige en veilige werk- en leeromgeving. In een voorbeeldfunctie, zoals die van jou, is jouw bijdrage erg belangrijk. Want wanneer jij het goede voorbeeld geeft, inspireer je anderen om hetzelfde te doen. Bovendien ben je vaak een eerste aanspreekpunt en is jouw toegankelijkheid, oog voor situaties en aandacht belangrijk voor mensen met wie je samenwerkt.

Naar aanleiding van Dit zijn wij kan het zijn dat:

  • Mensen bij jou komen met een vraag over ongewenst gedrag, een signalering of een nare ervaring die ze willen bespreken.
  • Jij zelf ongewenst gedrag constateert waar je iemand op moet aanspreken.
  • Er behoefte is om (on)gewenst gedrag bespreekbaar te maken binnen jouw afdeling of team, met een groep studenten of collega docenten.
  • Jij zelf ongewenst gedrag ervaart en hier begeleiding in wil.
  • Jij zelf behoefte hebt aan een gesprek over ongewenst gedrag om meer voorbereid te zijn over het onderwerp. 
bitmap

Contact met een vertrouwenspersoon

Bespreken helpt! We nemen alle meldingen in behandeling. De vertrouwenspersoon helpt je verder. 

Neem contact oparrow-right

Wil je een melding maken?

Elke melding, elk onveilig gevoel doet ertoe. Door melding te maken krijgen we inzicht en kunnen we er iets aan doen.

Maak een meldingarrow-right

Toolkit voor leidinggevenden, docenten en begeleiders 

Hier vind je een overzicht van trainingen, workshops en hulpmiddelen die er zijn om bij te dragen aan een open, sociaal veilige, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving specifiek voor leidinggevenden, docenten of begeleiders. De toolkit biedt tips en suggesties over hoe je het gesprek hierover aan kunt gaan. Uiteraard is de P&O partner van jouw divisie of directie ook op de hoogte van dit programma en kun je dit, als je dat wil, samen bespreken.

  • Mis je iets in dit overzicht? Laat het ons dan weten via ditzijnwij@umcutrecht.nl. We vinden het belangrijk dat je met ons meedenkt op basis van de ervaringen van jou en de studenten en medewerkers met wie je veel werkt. Ons streven is de toolkit steeds verder aan te vullen en te verbeteren op basis van jullie input en nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 
  • We bieden ook  tools en trainingen die je kunnen helpen bij het voeren van gesprekken of voor je eigen ontwikkeling. Kijk hiervoor ook bij medewerkers
bitmap

Veelgestelde vragen

Op dit moment hebben we geen specifieke veelgestelde vragen voor leidinggevenden, docenten en begeleiders. Missen jullie hier specifieke informatie? Mail dan naar ditzijnwij@umcutrecht.nl. Kijk voor de veelgestelde vragen bij medewerkers of studenten.